dot
bulletบริการ Plot แบบ
dot
สิ่งที่ท่านได้รับจากงานเขียนแบบ
dot
bulletรายละเอียด
bulletแบบสถาปัตยกรรม
bulletแบบโครงสร้าง
bulletแบบไฟฟ้า
bulletแบบสุขาภิบาล
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletBonusCamera
bulletOutsourcingFactory
dot
ค้นหา


  [Help]
dot


visit our facebook


บริการของเรา

เรารับบริการงานเขียนแบบบ้าน แบบหอพัก ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง และควบคุมงาน เซ็นต์รับรองโดยวิศวกรและสถาปนิกมีใบอนุญาต จ.ชลบุรี 

*เขียนแบบบ้าน เขียนแบบอาคาร เขียนแบบโรงงาน เขียนแบบหอพัก เขียนแบบโรงจอดรถ เขียนแบบโครงสร้าง เขียนแบบก่อสร้าง
*เขียนแบบอื่นๆตามความต้องการของท่าน เขียนแบบตามรูปแบบ เขียนแบบตามรูปบ้านจากหนังสือ
*เขียนแบบบ้านเพื่อยื่นกู้ธนาคาร เขียนแบบบ้านเพื่อขออนุญาตทางราชการ หรือ เขียนแบบบ้านเพื่อการก่อสร้าง

*บริการรับออกแบบบ้าน ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ออกแบบหอพัก ออกแบบโรงงาน ออกแบบโกดังสินค้า
*รับออกแบบ คำนวณโครงสร้าง ทำรายการคำนวณ และควบคุมงาน เซ็นต์รับรองโดย วิศวกรและสถาปนิก มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

*รับบริการเซ็นต์รับรองโครงสร้างอาคาร รับรองระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(เซ็นต์รับรองโดย วิศวกรโยธา วิศวกรสิ่งแวดล้อมและสถาปนิก มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

*รับเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad
*รับเขียนแบบด้วยโปรแกรม Google SketchUp
*รับเขียนแบบ 3D  เขียนแบบ 3 มิติ เขียนแบบภาพจำลอง 

>>งานเขียนแบบบ้าน 1 ชุดมีรายการดังนี้<<
-แบบสถาปัตยกรรม
-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
-แบบสุขาภิบาล
-แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
-แบบทั้งหมดขนาดกระดาษ A3 จำนวน 3 ชุด
-รายการคำนวณโครงสร้าง
-วิศวกรเซ็นต์รับรองออกแบบ
-สถาปนิกเซ็นต์รับรองออกแบบ(กรณีพื้นที่มากกว่า 150 ตารางเมตร)
-วิศวกรเซ็นต์ควบคุมงาน
ราคา 12,000 บาท
 
*บ้านพักอาศัยที่มีโครงสร้างถาวร ต้องมีวิศวกรคำนวณโครงสร้างทุกหลัง
*บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่มีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร ต้องมีสถาปนิกออกแบบ สถาปนิกควบคุมงาน
*บ้านพักอาศัยหรืออาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ต้องมีสถาปนิกออกแบบ สถาปนิกควบคุมงานและวิศวกรควบคุมงาน
*ราคานี้เป็นวิศวกรระดับภาคีวิศวกรโยธา (ภย.) และสถาปนิกระดับภาคี (ภ-สถ.)

 หมายเหตุ
*วิศวกร สถาปนิก ที่เซ็นต์ควบคุมงานเป็นการลงชื่อในการเป็นหลักฐานขออนุญาตและรับผิดชอบตามกฏหมายตลอดงานก่อสร้างเท่านั้น
ผู้เซ็นต์รับผิดชอบอาจเข้าไปตรวจงานก่อสร้างเองโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับทางผู้ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างต้องการให้ควบคุมงานดูแลงานก่อสร้างแทนผู้ว่าจ้าง ให้ตกลงค่าจ้างต่างหากจากราคานี้

 งานเขียนแบบarticle

เรารับบริการงานเขียนแบบบ้าน แบบหอพัก ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง และควบคุมงาน เซ็นต์รับรองโดยวิศวกรและสถาปนิกมีใบอนุญาต จ.ชลบุรี

งานคำนวณโครงสร้างarticle

คำนวณโครงสร้างอาคาร คำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คำนวณโครงสร้างเหล็ก  ออกแบบโครงสร้าง รายการคำนวณโครงสร้าง

งานเซ็นต์รับรองแบบarticle

วิศวกรเซ็นต์รับรองแบบบ้านพัก แบบโครงสร้าง แบบระบบบำบัดน้ำเสีย

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.